• İnternet Şube ve Mobil Şube üzerinden, döviz, kıymetli maden, katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun hisse senedi, yatırım fonu alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.
  • Alım-Satıma konu hisse senetleri Katılım Endeksi havuzundan Danışma Kurulumuz tarafından belirlenmektedir. Katılım Endeksi detaylarına http://www.katilimendeksi.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Yatırım Hesabınızı tüm Vakıf Katılım şubelerinden ücretsiz açabilirsiniz.
  • Hisse senedi; kısa/uzun vadeli ve kar payı geliri sağlayan bir yatırım aracıdır.
  • Hisse senedi işlemleri Vakıf Yatırım aracılığı ile borsaya iletilecektir.
  • Yatırım fonu işlemleri TEFAS üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Hisse senetleriniz ve yatırım fonlarınız Takasbank A.Ş. saklama güvencesi altındadır.
  • Hisse senetlerinde stopaj % 0’dır. Yatırım fonlarında ise alım-satım kazançları üzerinden %10 stopaj uygulanır.
  • Katılım bankacılığı prensipleri dışında kalan hisse senetlerinin alım- satım işlemleri 0 212 352 35 77 (dahili no:3 tuşlayarak) numaralı Vakıf Yatırım Çağrı Merkezi’nden yapılabilir.
  • Vakıf Yatırım elektronik dağıtım kanallarından tüm hisse senetlerine işlem yapılabilir. Şifre işlemlerinizi https://internetsube.vakifyatirim.com.tr/ adresli Vakıf Yatırım İnternet Şubesi’nden yapabilirsiniz.
  • İnternet Şube ve Mobil Şube üzerinden tüm müşterilerimiz kira sertifikası alım- satım işlemlerini gerçekleştirebilir.

VKisube.png VKGoogle.png