Müşteri Ol
Hakkımızda
Vergi Ödemeleri Vergi Ödemeleri

Vergi Ödemeleri

Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Motorlu Taşıt Vergisi, Kurum Geçici Vergisi ve diğer vergi / harç ödemelerinizi Şubelerimizden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İçeriği Nedir?

  • Tüm vergi ödemelerinizi Şubelerimizden gerçekleştirebileceğiniz gibi birçok vergi türünü de İnternet Şubemizden ya da Mobil Şubemizden hesaptan/kredi kartı* ile anlık veya otomatik ödeme talimatı vererek ücretsiz olarak tamamlayabilirsiniz.
  • *Kredi kartı ile ödenebilen vergi türleri T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca belirlenmektedir.
  • Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sistemine geçiş yapan vergi dairelerine yapacağınız ödemelerde güncel borçlarınızı adresinden öğrenebilirsiniz.
  • 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında taksitli yapılandırma ödeme işlemlerini Şubelerimizden veya dijital kanallarımızdan gerçekleştirebilirsiniz. Defaten (peşin) ödemeleriniz için sistem geliştirme çalışmalarımız tamamlandıktan sonra peşin ödemeleriniz de tüm kanallarımızdan yapılabilecektir.
  • 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle; vergi, harç, ceza gibi ödemeler, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilebilmektedir.

Ödemesi Yapılabilen Vergi Türleri

Vergi Kodu Vergi Adı
0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012 GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0016 HASILAT ESASLI KDV4
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0051 DİĞER ÜCRETLER
0054 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
0055 KATMA DEĞER VERGİSİ 3
0058 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
0060 MÜLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0068 7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%95)
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0095 ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
0096 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
4009 ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
4026 7143 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4027 7143 TÜRKİYE'DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4028 193 S.K. Geç.90.Madde Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka ve Aracı Kurumlar)
4029 193.S.K Geç.90.Madde Türkiye’de Sahip olunan varlıklar
4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4059 TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ
4063 NOTER HARÇLARI
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4163 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALINAN CİNS TASHİHİ HARCI 
4171 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4301 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4303 6736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar)
4304 6736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar)
4305 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
4306 6736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar)
4307 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar)
4308 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar)
4310 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4311 6736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4315 6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4316 6736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4317 6736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4318 6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4320 6736 sayılı Kanunun 6/1-c Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (STOK)
4401 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4403 7143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret - Muhtasar)
4404 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp.(Serbest Meslek - Muhtasar)
4405 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf - Muhtasar)
4406 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stp. - Muhtasar)
4407 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler - Muhtasar)
4408 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar)
4410 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4411 7143 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4415 7143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4416 7143 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4417 7143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4418 7143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4420 7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
4422 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4423 7143 sayılı Kanunun 6/2-b maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi(Eczane - Stokta Bulunmayan)
4424 7143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4425 YENİDEN DEĞERLEME (TAŞINMAZ) VUK GEÇİCİ 31. MADDE
4501 7326 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4503 7326 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp. (Ücret - Muhtasar)
4504 7326 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp. (Serbest Meslek - Muhtasar)
4505 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Vergiden Muaf Esnaf - Muhtasar)
4506 7326 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp. (Kira Stp. - Muhtasar)
4507 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Çiftçiler - Muhtasar)
4508 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar)
4510 7326 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4511 7326 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4515 7326 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4516 7326 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4517 7326 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4518 7326 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4520 7326 sayılı Kanunun 6/1-c ve d Maddelerine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
4522 7326 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4524 7326 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4525 Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31. Madde
6106 6111 MADDE 4 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN
6130 6736 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
6133 6736 MADDE 2/5 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında)
6138 6736 MADDE 4/9 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
6140 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Bütçe)
6141 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Özel Tahakkuklar)
6142 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Plaka Bazında)
6143 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6144 7020 MADDE 5 Bazı yerlerde mücbir sebep halinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler
6150 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
6151 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6152 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6153 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında)
6154 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında İdari Para Cezaları-İndirimli)
6155 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6156 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk-İndirimli)
6157 7143 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
6158 7143 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6159 7143 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk)
6160 7143 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk-İdari Para Cezaları-indirimli)
6161 7143 MADDE 4/1-7 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
6162 7143 MADDE 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
6163 7143 sayılı Kanunun 11 inci madde mücbir sebep
6170 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Bütçe)
6171 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6172 7256 Madde 2 Kesinleşmiş alacaklar (5) ÖTV III Sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvelleri (Bütçe)
6173 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (4915 ve 5035 sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı)-(Bütçe)
6174 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (VUK. 379. Madde) (Bütçe)
6175 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6176 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları Özel Tahakkuklar-İndirimli)
6177 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Turizm Payı-0068)
6178 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Geçici Vergi)
6179 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında)
6180 7256 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında İdari Para Cezaları-İndirimli)
6181 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6182 7256 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk-İndirimli)
6183 6183 TECİLLİ TAHSİLAT
6184 VUK 379 KAPSAMINDA DÜZENLENEN TAHAKKUKLARIN İNDİRİMLİ ÖDEME PLANI
6201 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Bütçe)
6202 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6203 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (5) KDV / ÖTV III Sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvelleri (Bütçe)
6204 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (4915 ve 5035 SK. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı)-(Bütçe)
6205 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (VUK. 379. Madde) (Bütçe)
6206 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6207 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları Özel Tahakkuklar-İndirimli)
6208 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Turizm Payı-0068)
6209 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Geçici Vergi)
6210 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında)
6211 7326 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında İdari Para Cezaları-İndirimli)
6212 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6213 7326 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk-İndirimli)
6214 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
6215 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6216 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk)
6217 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk-İdari Para Cezaları-İndirimli)
6218 7326 Madde 3 Ecrimisil (Bütçe)
6219 7326 Madde 3 Ecrimisil (Özel Tahakkuk)
6220 7326 Madde 4/1-7 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
6221 7326 Madde 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
6222 7326 MADDE 5 MATRAH ARTIRIMI
9012 ESNAF S.HARÇ
9014 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9017 GEMİ SİCİL HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9034 MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (MTV)
9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
9062 TAPU HARÇLARI
9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064 PASAPORT HARCI
9066 YARGI HARÇLARI
9068 LİMAN HARÇLARI
9069 DİĞER HARÇLAR
9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9085 TRAFİK CEZALARI
9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9100 DEFTER TASDİK HARÇLARI
9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9148 4915 VE 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9151 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9163 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
9166 KARAR VE İLAM HARCI
9169 PETROL RUHSAT HARCI
9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9176 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
9183 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
9192 YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI
9194 HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
9195 HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
9205 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9206 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
9207 İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
9213 GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
9217 NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI
9223 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (KAMU MAKTU)
9224 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (KAMU NİSBİ)
9225 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (DİĞER MAKTU)
9226 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (DİĞER NİSBİ)
9227 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARCI
9228 BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİLENDİRME BELGESİ HARCI
9229 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARCI
9243 KİMLİK KARTI SATIŞ BEDELİ
9248 İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI
9254 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ERKEN ÖDENEN DEVLET KATKISI GECİKME BEDELİ
9261 ŞEKER KATILIM PAYI
9262 TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
9264 SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9265 SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI
9266 YARGILAMA GİDERLERİ
9267 YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9268 ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9283 İKMAL HARCI
9284 VEKALET SURET HARCI
9285 SURET HARCI
9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
9342 6001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC
9372 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC
9401 7143 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
9402 326 sayılı Kanunun 6/1-e maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
9417 SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK YAPAN KURUMLARA VERİLEN YETKİ BELGESİ HARCI
9420 YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜFELERİ) KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI
9422 DİĞER FİNANSAL KURUMLARA İLİŞKİN BELGE HARCI
9426 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI

  • Evet, yapılan teknik geliştirmeler sonucunda, Şubelerimiz, İnternet Şube veya Mobil Şube üzerinden belirlenen vergi türleri için otomatik ödeme talimatı verilebilmektedir.

  • İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirilecek entegrasyon sayesinde, sisteme dahil olan tüm belediyelere ait vergi/harç ödemeleri, çok yakında kanallarımızda aktif edilebilecektir.

  • GİB tarafınca belirlenen aşağıdaki vergi türleri kredi kartlarımız ile de ödenebilmektedir.
Vergi Kodu Vergi Adı Vergi Kısa Adı
0012 GELİR VERGİSİ (GMSİ) GELİR V.(GMSİ)
6183 TECİLLİ TAHSİLAT TECİLLİ THS
9014 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI Y.DIŞI ÇKŞ.H
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI GELİR V.(GMSİ)
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERASET İNT. V.
9034 MOTORLU TAŞIT VERGISI M.TAŞIT V.
9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI KY.TAŞ.K.İPC
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ ECRİMİSİL
9064 PASAPORT HARCI PASAPORT HRC
9085 TRAFİK CEZALARI TRAFİK CEZ.
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ Y.ÖĞR.HARÇ K.
9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI Y.ÖĞR.HARÇ K.
9148 4915 VE 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI AVC.RHS.HARC
9151 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN YOLCU CEPTEL
9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ K.YOLLARI GÜ
9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ PASAP.S.BDL
9194 HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI HAKKAZDEVKAT
9195 HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKI HAKSZOLYAPDK
9207 İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ İKM.TEZDEF.B
9217 NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI NOTER HİS.GR
9243 KİMLİK KARTI SATIŞ BEDELİ KMLKKRTBDL
9254 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ERKEN ÖDENEN DEVLET KAT GEC.BDL.4632
9262 TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL TAPU TERKHRC
9264 SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ SRCK
9265 SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI SÜR. BELG. HARCI
9283 İKMAL HARCI İKMAL HRC
9284 VEKALET SURET HARCI VEKALET SHRC
9285 SURET HARCI SURET HRC
9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA REKABET İPC
9342 6001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN KGM.6001.İPC
9372 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLE 1593 S.K. İPC
9426 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLE 1593 S.K İPC

Tüm Ürünler

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone