Müşteri Ol
Hakkımızda
Sorumluluk Sigortası Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Olacağın önüne geçilmez! Alınan önlemlerin de yetersiz kaldığı durumlarda sorumluluklarınızı Vakıf Katılım kapsamlı sorumluluk poliçeleri ile teminat altına alabilirsiniz.

İşveren ve 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?

İşveren Sorumluluk Sigortası

Olası iş kazalarına karşı, işçileri, hak sahiplerini ve işveren olarak kendinizi teminata alın, İşveren Sorumluluk Sigortanızı yaptırın.

Meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenin sorumlu tutulduğu, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsayan bir sorumluluk poliçesidir.

Ek Teminatlar;

  • Manevi Tazminat Talepleri Ek Teminatı
  • Yurtiçi Görevle Gönderme Ek Teminatı
  • Yurtdışında Meydana Gelen İş Kazaları Ek Teminatı
  • Meslek Hastalıkları Ek Teminatı
  • Toplu Taşıma Ek Teminatı
  • Müteahhit ve Taşeron Ek Teminatı
  • Özel Hastane Tedavi Giderleri Ek Teminatı

İşveren Sorumluluk Sigortası genel şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile sigortalının kusuru sonucunda üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar teminat altına alınır.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, mallarında zarar meydana gelmesi sebebiyle, ileri sürülebilecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası genel şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Ürünler

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone