Müşteri Ol
Hakkımızda
Alacak Sigortası Alacak Sigortası

Alacak Sigortası

KOBİ’lerin vadeli satışlarından doğan alacağının ödenmeme riskinin teminat altına alındığı Devlet Destekli Alacak Sigortası ile finansal yapınızı güçlendirebilirsiniz.

Alacak Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası, firmaların herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta sistemidir.

Teminat altına alınan bu riskler, kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumlarını içermektedir.

Toplam cirosu 0-125 milyon TL arasında olan, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan ve basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler Devlet Destekli Alacak Sigortası yaptırabilmektedir.

İçeriği Nedir?

Teminat İçeriği

 • Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar teminata dahildir.
 • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındaki satışlar hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar teminat kapsamındadır.

Teminat Kapsamı Durumlar

 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb.) olan,
 • Grup şirketlerine yapılan,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar kapsam dışındadır.

Alacak Sigortası Yaptırmanın Avantajları

 • Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır.
 • KOBİ’ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır.
 • KOBİ'ler çok uzun zamandır ticaret yaptıkları firmaların durumları ve ödeme performansları hakkında bilgi sahibi olabilirler ancak yeni müşteri ediniminde oluşacak tahsil edememe riskini bu ürünü satın alarak elimine edebilirler. Böylece işletmelerini öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirirler, şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
 • Eğer alacaklarında bir sorun yaşanırsa sigorta poliçesi devreye girdiği için hasar süreci içerisinde ödemelerini alırlar, sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütmektedir.

 • Alacak Sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, Merkez (ORYM) tarafından belirlenir.
 • Hem mevcutta çalışılan hem de poliçe dönemi içerisinde yeni çalışmaya başlanacak alıcıların analizi yapılarak riskler ölçülür. Bu ölçümleme sonucunda alıcıların her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.
 • Skoru 1 ile 5 arasında olan alıcılar için talep edilen kredi limitlerine bağlı olarak limit tahsisi gerçekleştirilir.
 • Devlet Destekli Alacak Sigortası detay bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Ürünler

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone