Müşteri Ol
Hakkımızda

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım hizmeti ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiş olup; alınan izinler çerçevesinde Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2017 tarihli, BNK-043 sayılı yetki belgesi verilmiştir.

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar İzni Var
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
1.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
3.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
6.i. Aracılık Yüklenimi
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı
7. Saklama Hizmeti
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti