Müşteri Ol
Hakkımızda
Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES)

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES)

Tasarrufların faiz hassasiyetiyle değerlendirildiği, birikimlerin devlet katkısıyla desteklendiği sistemle huzurlu bir emeklilik sizleri bekliyor.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir imkânı elde etmenizi amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Sistem, gönüllü katılım esasına dayanır.

Kamu Sosyal Güvenlik Sistemlerine bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir. Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesiyle emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan sistemdir. Bireysel Emeklilik Sisteminde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir. Ayrıca 22 Ocak 2022’den itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan %30’luk devlet katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için devlet bir alt hesabınıza 30 TL yatıracaktır.

2024 yılı içinde maksimum 72.009,00 TL’ye kadar devlet katkısı alma imkanınız bulunmaktadır. 2024 yılı boyunca katkı payı ya da ek katkı payı ödemelerinizin toplamının 240.030,00 TL olması halinde, devlet katkısı hesabınızda ekstra 72.009,00 TL birikecektir.

İçeriği Nedir?

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanlar;

 • Katılım finans kuruluşlarında açılacak katılma hesapları,
 • Katılım endeksine uygun hisse senetleri,
 • Altın ve kıymetli madenler,
 • Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları,
 • Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçları.

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı

22 Ocak 2022 tarihiyle beraber Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yepyeni bir dönem başlamıştır. Artık yatıracağınız her katkı payına devlet tarafından başka hiçbir yatırım aracında olmayan % 30 devlet katkısı eklenecek olup, her 100 TL için devlet bir alt hesabınıza 30 TL yatıracaktır. Aylık üst sınırı, brüt asgari ücretinin %30'u olacak devlet katkısından, sistemde bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar yararlanabilecektir.

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri:

 • İlk üç yıl içinde sistemden çıkıldığı takdirde hak kazanılamamaktadır.
 • Üçüncü yılın sonunda %15'i,
 • Altıncı yılın sonunda %35'i,
 • Onuncu yılın sonunda %60'ı,
 • Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde tamamı.

Devlet Katkısı Hak Edişinde Sistemde Geçirilen Süreye Bağlı

 • İlk üç yıl içinde sistemden çıkıldığı takdirde hak kazanılamamaktadır.
 • 1 Ocak 2013 öncesi için;
 • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl hak ediş süresi eklenmektedir.
Aylık Katkı Payı Tutarı Devlet Katkısı Yıllık Devlet Katkısı
150 TL 45 TL 540 TL
300 TL 90 TL 1080 TL
600 TL 180 TL 2160 TL
900 TL 270 TL 3240 TL

Emeklilik planlarına göre değişiklik gösteren Yaşam Kulüpleri hizmetlerinden yararlanmak için 0850 260 1023 numaralı İletişim Merkezini aramanız yeterlidir. 

Aylık Katkı Payı Toplam Portföy Büyüklüğü
Sağlık Klübü 750 TL -
Elit Kulüp 1.500 TL veya 125.000 TL
Elit Plus Kulüp 3.000 TL veya 250.000 TL

Katkı payı esas alınan sözleşmelerde son 12 aya ait ödenmemiş katkı payının bulunmaması gerekmektedir( Tüm kulüp üyelikleri için geçerlidir.).

Rahat bir emeklilik, güven, şeffaflık, devletin % 30 katılım avantajı, getirinizi etkileyen kararlarda söz hakkı, ödemeye ara verme hakkı, lisanslı aracılardan hizmet, profesyonel fon yönetimi, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, birikimlerinizin başka bir şirkete aktarımı ve hesap birleştirme hakkı.

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin tasarruflarını uzun vadeli yatırıma yönlendirerek, emeklilik döneminde refah düzeylerini artırmak için ek bir gelirle ikinci emeklilik hakkını elde etmesini sağlamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşuluyla emekliliğe hak kazanılabilmektedir. 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla getirilen yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes (çalışan, çalışmayan) sisteme girerek, %30 devlet katkısından yararlanabilmektedir. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların da devlet katkısı avantajından faydalanabilmesinin yolu açılmıştır. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği bireysel emeklilik devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’unu geçemez. 2024 yılı brüt asgari ücret tutarı toplam 240.030,00 TL olduğundan dolayı bu tutarda katkı payı ödemeniz durumunda devlet sizin adınıza %30 'una denk gelen 72.009,00 TL maksimum katkı payı ödemesini hesabınıza yapacaktır. Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır.

Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır. Vergi mükellefi olsun olmasın katkı payı ödeyen herkes devlet katkısından faydalanabilir. 01.01.2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemine girmiş ve 01.01.2016 tarihi itibarıyla yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, devlet katkısından faydalanabilmeleri için sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak hak ediş süresi eklenmektedir. Şirket sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gideri olarak yapılan kesintilerden %2,5’i iade eder. 7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar her yıl bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrasında sabit olarak %25 iade uygulanır. İlgili tarih itibarıyla mevcut birikimin %1,1’inin altında kalan kısım için iade uygulanmaz. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

Emeklilik planlarınızı bir yılda azami 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz. Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve ödenen katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda 12 (oniki) kez değiştirebilirsiniz.

Yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle aynı şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. 01.01.2013 tarihinden önce teklif formu imzalanan sözleşmelerin aktarım yapabilmesi için ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması yeterlidir. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan emeklilik hesaplarınızı emeklilik hakkı kazandığınız takdirde birleştirebilirsiniz. Teklif formunu imzalamanızdan veya mesafeli satışlarda teklifinizin onaylanmasından sonra 60 (altmış) gün içinde cayma hakkınız bulunmaktadır.

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz zaman sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda birikimlerinizden stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri yapılır. Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının dahil olduğu emeklilik planının özelliğine göre ara verme kesintisi uygulanır.

Bir yıldan fazla ödemeye ara verilmesi durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder, ara verilen dönemde devlet katkısından yararlanamaz. Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi ister toplu para olarak, ister aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik mevzuatı gereği Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından belirlenen bir portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmektedir.

Mevcut emeklilik sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketi ile irtibat kurarak hesap özeti ve aktarım talep formu talep edebilir, bu kapsamda aldığınız belgeleri bize ulaştırabilirsiniz.

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone