Müşteri Ol
Hakkımızda
Garantili Fon Transferi-GFT Garantili Fon Transferi-GFT

Garantili Fon Transferi-GFT

Ticarette oyunun kuralları değişiyor!

Garantili Fon Transferi Nedir?

Çekin, senedin çok ötesinde, yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi.

Garantili Fon Transferi (GFT), mal veya hizmet alan işletmelerin vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapmasını, mal veya hizmet satan işletmelerin ise vadesi gelmeden önce alacaklarını diğer ödemeleri için dijital olarak transfer edebilmesini sağlayan bir gayrinakdi finansman ürünüdür.

Alıcı müşterimiz GFT finansmanı kullandığı anda GFT tutarı ve vade bilgisi satıcı müşterimizin GFT hesabına transfer edilir; hesabına GFT gelen satıcı müşterimiz ise vadesinde cari hesabına aktarılacak olan GFT’nin tamamını ya da bir kısmını diğer ödemeleri için farklı müşterilerimize devredebilir veya GFT vadesine kadar hesabında tutarak nakit gibi kullanabilir.

Vade geldiğinde GFT’yi elinde bulunduran firmaların GFT tutarları Vakıf Katılım garantörlüğünde cari hesaplarına otomatik olarak ödenir. Alıcı müşterimiz dilerse GFT ile vade günü ödemesini peşin olarak yapabilir, dilerse Fonlu GFT ile vadeden sonra taksitli olarak ödemesini gerçekleştirebilir.

GFT’nin Özellikleri Nelerdir?

 • GFT, Vakıf Katılım’ın geri dönülemez ödeme taahhüdüdür.
 • GFT ile işletmeler vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde dijital kanallarda gerçekleştirir.
 • GFT satıcılarının GFT şeklinde tahsil edilen vadeli alacakları, ticari mal ve hizmet alımları için kullanacağı dijital bir ödeme aracı haline gelir.
 • Vadeli ödemeler düşük maliyetle ve Vakıf Katılım güvencesiyle gerçekleştirilir.
 • Satıcı müşterimizin GFT alacağının vadesi değişmez ve sabittir.
 • Hesabında GFT bulunduran satıcı müşterimiz, GFT alacağını GFT hesabı bulunan başka müşterilerimize dijital kanallardan kısmen veya tamamen transfer edebilir.
 • GFT finansmanı veya transfer edilen GFT tutarı, vadesi değiştirilmeden, parça parça veya tamamen, GFT hesabı olan müşterilerimiz arasında transfer edilerek, vadeli ticari ödemeler Vakıf Katılım garantörlüğünde gerçekleştirilir.
 • Geleneksel vadeli ödeme enstrümanlarına alternatif olacak GFT, tamamen dijital kanallarla dolaşıma alındığı için operasyonel risk ve maliyet azalır.
 • Devir ve dolaşımı havale ve EFT kadar hızlı, kolaydır ve eş zamanlıdır.
 • Vakıf Katılım garantörlüğü ile vadeli ödemelerin ödenmeme riski ortadan kalkar.
 • Garantili Fon Transferi (GFT) Vakıf Katılım adına tescillenmiş sektörde ilk olan bir markadır.
 • GFT’ nin transferinde ve devrinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır; dilendiği kadar defalarca kez Vakıf Katılım müşterileri arasında transfer edilebilir.
 • Vakıf Katılım müşterilerinin mal ve hizmet alımlarını GFT ile yapmaları Vakıf Katılım garantörlüğünde gerçekleştirilmesi sebebiyle ticarette güveni tesis eder.

8 Adımda GFT

GFT

GFT

GFT REKLAM FİLMİ

GFT hesabı, GFT bakiyelerinin tutulduğu ve transfer edilebildiği hesaptır. GFT işlemi yapmak isteyen her müşterimizin GFT hesabı olmalıdır.

Vakıf Katılım müşterisi işletmeler ister Şubelerimizden isterlerse İnternet ve Mobil Şube’den GFT hesabı açabilir. İnternet ve Mobil Şube’de “Finansmanlar- Garantili Fon Transferi – Garantili Fon Transferlerim” ekranları takip edilerek, hesap açılışı gerçekleştirilebilir. Vakıf Katılım müşterisi olmayan işletmeler ise en yakın Şubemize gelerek GFT hesabı açtırabilir.

GFT transferi, müşterilerimizin hesabında bulunan ve henüz vadesi gelmemiş olan GFT’leri ile vade tarihini beklemeden ödemelerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Hesabında vadesi gelmemiş GFT bulunan işletmeler, GFT’lerinin ister tamamını isterse bir bölümünü farklı GFT hesaplarına transfer ederek mal ve hizmet alımı yapabilir veya ödemelerini gerçekleştirebilir.

GFT hesabında bakiye olan işletmeler bu bakiyenin veya bir bölümünün transferini dilerse İnternet ve Mobil Şube’den dilerse en yakın Şubemizden gerçekleştirebilir. İnternet ve Mobil Şube’de “Finansmanlar- Garantili Fon Transferi – Garantili Fon Transferi Yap” adımları takip edilerek, GFT gönderilebilir.

GFT alıcısının, satıcıdan alacağı mal veya hizmetler için yapacağı vadeli ödemeleri Vakıf Katılım garantörlüğünde gayrinakdi olarak finanse etmesidir.

GFT kullanmak isteyen müşterilerimizin Bankamızda GFT hesabı ve finansman limiti olmalıdır. Müşterilerimiz alım yapacağı firma, kullanım tutarı ve vade bilgileri ile GFT kullanabilir.

GFT’nin vade günü geldiğinde ilgili tutar alıcı müşterinin hesabından sistem tarafından çekilerek satıcı müşterinin hesabına ödenir. GFT hesaplarındaki GFT bakiyesi “Vadesinde Ödendi” statüsüne düşerek kapatılır ve tutar cari hesabına geçmiş olur. GFT, satıcı tarafından başka bir satıcıya transfer edildi ise transfer edilen satıcının hesabına ödeme yapılır. Alıcı müşterinin hesabında bakiye olmaması durumunda satıcıların ödemesini garantör Vakıf Katılım gerçekleştirir ve alıcı Vakıf Katılım’a borçlanır.

Alıcı müşterimizin GFT kullanımı sırasında Fonlu GFT kullanımını talep etmesi durumunda anlaşılan taksit sayısı ve kar oranından GFT ödemesi finanse edilebilir. GFT ödemesi öncesinde alıcı müşteri tarafından ödemeye konu faturanın bankamız ile paylaşılması gerekmektedir. GFT’nin vade günü geldiğinde ilgili tutar satıcıya ödenir, alıcı müşterimiz bankamıza taksitli olarak ödemesini gerçekleştirir. GFT, satıcı tarafından başka bir satıcıya transfer edildi ise transfer edilen satıcının hesabına ödeme yapılır.

GFT ve Fonlu GFT ürünlerine ait özelliklerin bir araya gelmesi ile oluşan Nakit + Fonlu GFT, vade günü alıcı müşterinin hesaptaki bakiye durumuna göre aşağıdaki 3 farklı yöntemden uygun olanı ile ödenmektedir.

Alıcı müşteri hesabında bakiye var ise hesaptan,

Hesapta kısmi bakiye var ise hesaptaki tutar kadarı hesaptan, kalanı anlaşılan taksit sayısı ve kar oranı üzerinden finansman aracılığı ile,

Hesapta hiç bakiye yok ise doğrudan finansman aracılığı ile ödemeler yapılmaktadır.

GFT kullandırım ve GFT transfer işlemlerinin şubeye gitmeye gerek kalmadan internet şubemiz üzerinden müşterilerimiz tarafından yapılmasını sağlayan sistemdir.

GFT hesabı ve Dijital GFT limiti olan tüm müşterilerimizin internet şubelerimizden GFT kullanımı yapması mümkündür. Bu işlem için müşterilerimizin bir defaya mahsus olmak üzere şubelerimizden Dijital GFT tanımı yaptırmaları yeterli olmaktadır.

GFT alacağı olan satıcı firmaların, GFT hesabına gelecek tutarların teminata alınarak yeni finansman kullandırılmasını sağlayan teminat çeşididir

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone