Müşteri Ol
Hakkımızda
Elektronik Teminat Mektubu Elektronik Teminat Mektubu

Elektronik Teminat Mektubu

Vakıf Katılım’da elektronik teminat mektubuyla işlemlerinizi hızla ve güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik Teminat Mektubu Nedir?

Elektronik teminat mektubu platformu üzerinden sisteme dahil olan kamu ve özel nitelikli kurum ve kuruluşlara elektronik teminat mektubu Vakıf Katılım’dan verilebilecek.

Bankacılığın en bilinir ürünlerinden olan teminat mektuplarında düzenleme, teslim, iade, güncelleme ve tazmin gibi süreçler elektronik ortamda yürütülebilecek; sahte teminat mektubu risklerinin önlenmesi, iş akışlarının hızlanması ile iş gücü verimliliğinin sağlanması, kağıt kullanılmayarak doğaya katkı sunulması, fiziken arşivleme maliyetinin ortadan kalkması, zaman tasarrufunun sağlanması gibi lehdar, muhatap ve Bankamıza pek çok fayda sağlanacaktır.

İçeriği Nedir?

Fiziki Teminat Mektubu Süreci

Teminat mektubunun tarafları olan banka, lehdar ve muhatap arasında teminat mektubu süreci fiziki olarak işletilmektedir. Teslim etme, mektubun teyidi, saklanması ve teslim alınması gibi süreçler maddi ve zamana yönelik maliyetler oluşturmaktadır.

Sürecin bu şekilde işletiliyor olması teminat mektubunun sahte olması, fiziki olması sebebiyle saklanması zorunluluğu, tahribata uğraması, yetkili kişiler tarafından imzalanmamış ve süreli bir mektup ise vadenin takip edilememesi gibi riskleri de beraberinde taşımaktadır.

Bu sebepler ışığında “Elektronik İmza Kanunu”nda değişikliğe gidilmiş ve teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir.

Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP)

Banka ve muhatap arasında aşağıdaki işlemler yapılabilecektir.

 • Teminat mektubu düzenleme,
 • Teminat mektubu iade ve ibra,
 • Teminat mektubu tazmin,
 • Teminat mektubu güncelleme.

Platformda Kapsam Dışı ve Kapsam İçi Konular Aşağıdaki Şekildedir;

Kapsam Dışı:

 • Muhatabı yurt dışında yerleşik olan TM,
 • Bankaların yurt dışı şubelerin düzenlediği TM,
 • Yurt dışına verilen kontrgaranti,
 • ETMP öncesi düzenlenmiş olan TM.

Kapsam İçi:

 • Kesin, geçici, avans teminat mektubu,
 • Referans ve niyet mektubu,
 • Yabancı dilde düzenlenmiş teminat mektubu.

ETMP Uygulamasının Faydaları

Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan yasal düzenleme sonrası lehdar, banka ve muhatap açısından uygulamanın getirdiği faydalar aşağıda paylaşılmıştır.

Lehdar Açısından:

 • Teslim/iade/alma ve verme süreci olmadığından zaman tasarrufu sağlanacak,
 • Tüm teminat mektupları muhatap ve banka bilgisi ile takip edilebilecek.

Muhatap Açısından:

 • Sahte teminat mektubu riski önlenecek,
 • Teyit işlemlerine ihtiyaç kalmayacak,
 • Teminat mektubunun kaybolma riski ortadan kalkacak,
 • Fiziken arşivleme maliyeti olmayacak,
 • Tüm teminat mektupları lehdar ve banka bilgisi ile takip edilebilecek.

Kamu kurumları arasında öncelikli olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünün muhatabı olduğu mektuplar 28 Ekim 2019 itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Gümrükler Genel Müdürlüğüne düzenlenecek olan mektuplar bu tarih itibarıyla sadece elektronik olarak düzenlenebilecektir. Diğer kamu kurumlarında sisteme girişler ilerleyen dönemde artacaktır.

Elektronik teminat mektubu verilebilecek kamu kurum ve firma listesi için tıklayınız.

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone