Müşteri Ol
Hakkımızda

Ortaklık Yapısı

Vakıf Katılım'ın sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara aittir.

Hissedar Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%)
Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar 14.488.650.000 99.00%
Beyazid Han-ı Sani (II. Beyazit) Vakfı 36.587.500 %0.25
Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfı 36.587.500 %0.25
Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel (II. Mahmut) Vakfı 36.587.500 %0.25
Murad Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı 36.587.500 %0.25
TOPLAM 14.635.000.000 %100