Müşteri Ol
Hakkımızda

Kira Sertifikası İhraçları

SPK Onayını Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 30.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Onaylı İzahname Özeti Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı İzahname Ekleri
SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı İzahnamenin Ekleri

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.200.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 800.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 133 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK Tarafından Onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu SPK'ya Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 675.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 450.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 120 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK Tarafından Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK Tarafından Onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı
SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı İzahnamenin Ekleri

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.200.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 800.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 900.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 600.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 106 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 109 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 94 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı
SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası AŞ’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama AŞ tarafından 15.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Onaylı Sernaye Piyasası Aracı Notu Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı İzahname Ekleri

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 98 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurunu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurunu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.125.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 750.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 118 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurunu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı
SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası AŞ’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama AŞ tarafından 12.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı İzahname Ekleri

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti İhraççı Bilgi Dokümanı İzahname Eki
Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 500.000.000 USD kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı olarak, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtdışında yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 8.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine, ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (07.02.2019 tarihli ve 8/182 sayılı karar).

Onaylı İhraç Belgesi

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 5.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine, ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (01.03.2018 tarihli ve 9/318 sayılı karar).

Onaylı İhraç Belgesi

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe, yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (21.04.2017 tarihli ve 18/566 sayılı karar).