Müşteri Ol
Hakkımızda
İş Dünyası

Girişimcilik ve İş Kurma Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

02 Şubat 2024

Girişimcilik ve iş kurma süreci

Girişimcilik, yeniliği ön planda tutarak sıra dışı fikirleri gerçeğe dönüştürmektir. Girişimcilik ve yeni bir iş kurma süreci, yenilikçi fikirlerin ticari başarıya dönüştürülmesini sağlar. Bu süreç kapsamlı bir pazar araştırmasıyla başlar ve girişimcinin vizyonunu iş modeline dönüştürmesiyle devam eder. Karşılaştığı riskleri yönetebilme ve pazardaki boşlukları doldurma kabiliyeti, girişimciler için büyük bir önem taşır.

Sürdürülebilir bir işletme oluşturma isteği, finansal kaynakların bulunması ve etkili bir planın uygulanmasıyla birleştiğinde girişimcilik başarılı bir şekilde gerçekleşebilir. İşletmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz finansman destekleri için Vakıf Katılım KOBİ Finansman Desteği sayfasını inceleyebilirsiniz.

Girişimcilik nedir?

Girişimcilik nedir sorusu, inovasyon ve liderlikle iç içe olan bir konuyu gündeme getirir. Bu terim özgün girişimcilik fikirleri üreten ve bu fikirleri gerçekleştirecek cesareti, motivasyonu ve kaynakları sağlayabilen kişileri tanımlar. Girişimcilik kendi içinde farklı kavramlara ayrılabilir. Genç girişimcilik kavramı, yenilikçi düşünce yapısını ve enerjiyi temsil ederken teknoloji ve dijital platformlardaki dinamik değişimleri benimser. Sosyal girişimcilik ise toplumsal sorunlara çözüm sunmak amacıyla kâr amacı gütmeyen veya sınırlı kâr hedefleyen modeller üzerinde yoğunlaşır. Sosyal girişimciler, etik değerleri ve toplum yararını stratejilerinin merkezine alarak ekonomik kalkınmayla sosyal ilerlemenin paralel yürümesine olanak sağlar. Girişimcilik ekonomik bir faaliyet olmaktan öte yenilikçi düşünceyi, risk alma cesaretini ve toplumsal iyilik hedefini de barındırır.

İş kurma süreci nasıl gerçekleştirilir?

Girişimcilik süreci, planlamadan hayata geçirmeye uzanan eylemi içerir. Bu sürecin temelinde KOSGEB girişimcilik eğitimi yatar. Eğitimi tamamlayan kişiler KOSGEB girişimcilik belgesi alarak devlet desteğinden yararlanma imkanı bulur. İş kurma süreci ise fikrin doğuşundan başlayıp pazar araştırması, faaliyet planının yazılması, finansal kaynakların sağlanması gibi iş kurma süreci aşamalarını kapsar.

  • Yeni bir iş kurmak için öncelikle yenilikçi bir fikrin oluşturulur.
  • Yeni fikrin potansiyel değeri araştırılır, pazar araştırması yapılır. Rakipler incelenir.
  • İlerleyen aşamalarda belirlenen iş modelinin uygulama aşaması için kapsamlı çalışma yapılır.
  • Bu analiz ve araştırmalar ışığında işletmenin kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlenir.
  • Stratejik ve finansal tahmin içerikli iş planı oluşturulur.

Tüm hazırlıklar tamamlandığında işletme kurma sürecinin en önemli kısmına, yani işletmenin fiili olarak kurulup işler hale getirilmesine geçilir. Finansman stratejileri belirlenirken, mevcut destek ve hibeler araştırılır. Yer seçimi, tedarik zinciri yönetimi ve personel alımı gibi operasyonel detaylar dikkatlice planlanır. Nihayetinde resmi kurumlar nezdinde gerekli iş kuruluş işlemleri tamamlanarak, ticari faaliyetlere başlanır.

Yeni bir iş kurarken nelere dikkat edilmeli?

Yeni bir iş kurma hamlesi gerçekleştirilirken dikkatli bir şekilde hazırlık yapılmalıdır. Bu aşamada öncelikle sağlam iş kurma fikirleri üzerinde yoğunlaşmak, ardından kapsamlı bir piyasa araştırması gerçekleştirmek gerekir. Devlet destekli iş kurma avantajlarından yararlanabilmek için, girişimcilerin sunduğu olanakları ve iş kurma desteği programlarını detaylı incelemek önem taşır.

Finansal planlama ve yeterli kaynakların sağlanması da başarı için gereklidir. Ayrıca pazarlama stratejisi ve müşteri ilişkileri, iş modelinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir rol oynar. Yeni girişimciler için iş kurma süreci desteği hem maddi hem de mentorluk anlamında rehberlik edebilir.

Bütün bu süreç yasal düzenlemelere uygun şekilde ilerlemelidir. Sağlam bir iş planı, yeterli kaynak ve doğru stratejilerle ilerleyen girişimci adayları yeni işinin başarıyla kurabilir.

Yeni bir iş kurma sürecinde ihtiyaç duyacağınız tüm finansal destekleri incelemek için Vakıf Katılım iletişim bilgileri üzerinden destek alabilirsiniz.