Müşteri Ol
Hakkımızda

İş Sürekliliği Politikası

Banka bünyesinde, acil ve olağanüstü durumlarda yapılacakları planlı bir şekilde yönetmek amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu çerçevede olağanüstü durumlarda çalışanların ve müşterilerin can güvenliği öncelikli olacak şekilde yaşanan kesintilerin finansal, yasal, itibari olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulurken aşağıda belirtilen uluslararası iyi uygulama örnekleri ve yasal düzenlemeler dikkate alınmıştır;

  • Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
  • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı
  • COBIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri)

Banka’nın Türkiye genelinde bulunan bütün şube, bölge müdürlükleri ve İstanbul Ümraniye’de bulunan Genel Müdürlük yerleşkesinde sunduğu kritik ürün ve hizmetleri İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamına dâhildir. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi düzenli olarak izlenir ve sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanır.

İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi’nin öncelikli hedefi, Banka’nın olağanüstü durumlarda da sunduğu hizmetleri yerine getirmesini sağlayarak operasyonlarını müşterinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmektir. Bu kapsamda İş Sürekliliği’nde tabi olunan tüm yasal ve regülatif düzenlemelere uyum sağlanmaktadır.