Müşteri Ol
Hakkımızda

Bilgi Güvenliği Politikası

Vakıf Katılım Bankası, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu tüm ürün-hizmetlere ilişkin üretilen, işlenen, iletilen ve saklanan bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini temin etmek amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmektedir.

Sektör ve en iyi uygulamalar takip edilerek gereken proje, insan kaynağı ve yatırımlar planlanarak hayata geçirilmektedir. Bilgi Güvenliği düzenli olarak izlenir ve sürekli olarak iyileştirmesi sağlanır.

Tehdit ve risklere karşı gerekli tedbir ve önlemler düzenli olarak alınmakta ve gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede Banka bünyesinde risk yönetim süreçleri tesis edilmiştir. Potansiyel risk ve tehditlere karşı azaltıcı aksiyonlar için düzeltici/önleyici faaliyetler yürütülmektedir.

Bilgi Güvenliğine tabi olunan tüm yasal ve regülatif düzenlemelere uyum sağlanır. Bankanın bilgi ve varlıklarını hedef alan olaylar, Banka bünyesinde kurulmuş olan olay yönetim süreçleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Banka bünyesinde gerekli organizasyon ve roller oluşturulmuştur. Bankanın bilgi güvenliği yaklaşımı tüm personele ve diğer paydaşlara çeşitli kanallar vasıtasıyla iletilmekte ve rol/sorumluluklar hakkında bildirilmektedir. Bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla kurum içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve geri bildirim verilmektedir.