Müşteri Ol
Hakkımızda

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri İhlal Bildirim Hattı

Kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında, kurumumuz aracılığıyla yapılan fiziki kıymetli maden işlemlerine ilişkin şüpheli durumları, erken uyarı niteliğindeki bilgileri veya sorularınızı bekliyoruz.

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi’ne göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösteren kıymetli maden aracı kuruluşları ile Rafineri Listesi’nde yer alan Türkiye’de kurulu rafinerilerin kıymetli maden tedarikinde Borsa düzenlemelerine ve uluslararası standartlara uyum sağlamaları beklenmektedir.

Düzenlemelerle birlikte ülkemizin kıymetli maden ticaretinde uluslararası kurallara en üst seviyede uyum sağlama amacı güdülmektedir.

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi’ne göre;

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri; yükümlülerin kıymetli maden faaliyetleri ve tedarik sistemleri kapsamında, kıymetli madenin kaynağından tüketicilere taşınması sürecinde yer alan tüm faaliyetler, tüm kuruluşlar, aktörler, teknolojiler, bilgi, kaynaklar ve hizmetlerden doğacak, fiili ve potansiyel olumsuz etkileri belirleyebilmelerini, önleyebilmelerini, azaltabilmelerini ve bunlar için hesap verebilmelerini sağlayan, süreklilik arz eden, proaktif ve reaktif süreçlerin ve bunları sağlamak için oluşturulan sistemlerin tümünü ifade etmektedir.

Bununla birlikte kıymetli maden tedariki uygulamalarının insan haklarına saygılı olacak şekilde yürütülmesi ve kıymetli maden tedariki sürecinde bölgesel çatışmalara ve terörizmin finansmanına ve suç gelirlerinin aklanmasına katkıda bulunmaktan kaçınılmasına yönelik olarak oluşturulan ve Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi ve Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergenin 8'inci maddesi kapsamında belirlenen tedbirler bütünü, tedarik zinciri uyum programı olarak ifade edilmiştir.

Bu itibarla, kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında, bankamız aracılığıyla yapılan fiziki kıymetli maden işlemlerine (ithalat, ihracat, şubelerimiz vasıtasıyla kıymetli maden kabulü/teslimi) ilişkin şüpheli durumları, erken uyarı niteliğindeki bilgileri veya sorularınızı dg_stzihlalbildirim@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ İHLAL BİLDİRİM HATTI

dg_stzihlalbildirim@vakifkatilim.com.tr