Sıkça Sorulan Sorular

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.; tamamı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı tarafından ödenmiş 805.000.000.- TL sermayesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.02.2015 tarih 6205 sayılı kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş, 17.02.2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni almıştır.

Vizyonumuz

Katılım Bankacılığında referans kurum olmak.

Misyonumuz

Katılım Bankacılığı anlayışı ve uluslararası standartlarda hizmet kalitesi, etik ilke ve değerler ile müşterilerimizin ve çalışanlarımızın tercih ettiği kurum olmak.

Müşteri, çalışan, sermayedar ve toplumun faydasını gözeterek bize emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli bir şekilde yönetmek.

Katılım bankacılığı standartlarının gelişimine ve ülkemizin faizsiz finans merkezi olmasına katkı sağlayacak projelere destek vermek.

Sosyal dengenin temellerinden biri olan Vakıfların, gelirlerinin arttırılmasına yönelik projelerde yer almak.

Vakıf Katılım'ın ödenmiş sermayesi 905.000.000,00 TL'dir.

Ortaklık yapısı hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

Vakıf Katılım'ın konsolide ettiği bağlı ortaklıkları; Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'dir.

Yıllık faaliyet raporları hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

Vakıf Katılım esas sözleşmesi hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

Genel Kurul toplantıları TTK'nin 409'ncu maddesi uyarınca; her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmaktadır.

yatirimciiliskileri@vakifkatilim.com.tr mail adresi ve +90 (216) 800 38 57 numaralı telefon aracılığı ile Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ulaşabilirsiniz.