Ortaklık Yapısı

Vakıf Katılım'ın sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir.

HissedarPay Tutarı(TL)Pay Oranı(%)
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü895.950.00099.00%
Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı2.262.500 %0.25
Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı2.262.500 %0.25
Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı2.262.500 %0.25
Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı2.262.500 %0.25