Vakıf Katılım'ın sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir.

Hissedar Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%)
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1.009.800.000 99.00%
Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 2.550.000 %0.25
Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 2.550.000 %0.25
Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 2.550.000 %0.25
Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 2.550.000 %0.25
TOPLAM ​1.020.000.000 ​%100