Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kâr Payı Destekli Finansman Kullanımı

  

Ürün Tanımı:

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi’ nde yer alan “kâr payı desteği” teşvikine istinaden Bankamız aracılığı ile ilgili yatırım için fon kullandırılması durumunda kâr payının belirli bir kısmının Bakanlık tarafından Bankamız aracılığı ile yatırımcıya ödenmesidir.

Ürün Özellikleri:

-Ekonomi Bakanlığı’ndan teşvik belgesi alan ve ilgili belgede “kâr payı desteği” teşviki sağlanan yatırımlar; Bölgesel Yatırımlar (3., 4., 5., ve 6. Bölge kapsamındaki iller), Stratejik Yatırımlar, Araştırma ve Geliştirme Yatırımları ve Çevre Yatırımlarını kapsamaktadır.

-Kredi miktarının sabit yatırım tutarının %70’ ini geçmemesi gerekmektedir.

-Kullanılacak kredinin vadesinin en az bir yıl veya daha fazla olması gerekmektedir.

-Krediler asgari altı ay anapara ödemesiz, kâr payı geri ödemeleri ise üçer veya altışar aylık dönemler halinde olmalıdır.

-Kredi taksitlerinin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının yirmibirini izleyen ilk iş gününe rastlayacak şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir.

-Kâr payı desteği unsuru yer alan Yatırım Teşvik Belgesi ile kullandırılacak yatırım finansmanı için birden fazla geri ödeme planı hazırlanabilir.

-Kâr payı desteği ilk geri ödeme planına göre kredi kullanım tarihinden itibaren azami beş yıl süreyle uygulanır.

-Kâr payı desteği, kredinin ilk geri ödemesinin yapılması (ödemesiz dönem kâr payı dâhil ilk taksitin ödenmesi) ile başlar.

-Bakanlık tarafından verilen döviz bazlı kâr payı desteği puan ve azami tutarı bölgesel ve yatırım cinsine bağlı olarak aşağıda paylaşılmıştır:

Bölgeler​TLDöviz KredisiAzami Destek Tutarı
3. Bölge3 Puan1 Puan500.000 TL
4. Bölge4 Puan1 Puan600.000 TL
5. Bölge5 Puan2 Puan700.000 TL
6. Bölge7 Puan2 Puan900.000 TL
Bölgeler​Yatırım CinsiTL KredisiDöviz KredisiAzami Destek Tutarı
Tüm BölgelerAR-GE ve Çevre Yatırımları5 Puan2 Puan500.000 TL
Tüm BölgelerStratejik Yatırımlar5 Puan2 PuanSabit Yatırım Tutarının %5'ini aşmamak kaydıyla 50 Milyon TL

Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yatırım Teşvik Belgesi” olan müşterilerimizin yatırımlarını daha detaylı bilgi vermek üzere en yakın Vakıf Katılım Şubesi’ ne bekliyoruz.

* Vakıf Katılım tarafından yukarıda paylaşılan bilgilerin değişmez, eksiksiz veya doğru olduğu taahhüt edilemez. Ekonomi Bakanlığı’ nın web sitesi üzerinden güncel ve detaylı bilgiler edinilebilir.