Eximbank Teminat Mektupları

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank); ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçı firmaların doğrudan temin edecekleri krediler ile Eximbank tarafından geçmiş takvim yılında ihracat performansı belirli bir meblağın üzerinde olan firmalara, ihracatının geliştirilmesi ve artırılması maksadıyla kullandıracağı kredilerin güvencesini oluşturmak üzere teminat mektubu talebinde bulunur.

Eximbank tarafından sağlanan bu kredi programlarından faydalanabilmek için Türk Eximbank’a hitaben düzenlenecek niyet ve teminat mektubu taleplerinizi Vakıf Katılım’dan karşılayabilirsiniz.

Özellikleri

Eximbank’ın sağlayacağı finansman desteği için ihtiyacınız olan teminat mektubunu Vakıf Katılım’dan temin edebilirsiniz. Böylece ihracata yönelik ticaret hacminizi genişletebilir ve firmanızın kârlılığını artırabilirsiniz.

Eximbank’tan düşük maliyet ile ihracatınızın artırılması kapsamında finansman sağlayabilirsiniz.