Ürün Tanımı:

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi’ nde yer alan “kâr payı desteği” teşvikine istinaden Bankamız aracılığı ile ilgili yatırım için fon kullandırılması durumunda kâr payının belirli bir kısmının Bakanlık tarafından Bankamız aracılığı ile yatırımcıya ödenmesidir.

Ürün Özellikleri:

-Ekonomi Bakanlığı’ndan teşvik belgesi alan ve ilgili belgede “kâr payı desteği” teşviki sağlanan yatırımlar; Bölgesel Yatırımlar (3., 4., 5., ve 6. Bölge kapsamındaki iller), Stratejik Yatırımlar, Araştırma ve Geliştirme Yatırımları ve Çevre Yatırımlarını kapsamaktadır.

-Kredi miktarının sabit yatırım tutarının %70’ ini geçmemesi gerekmektedir.

-Kullanılacak kredinin vadesinin en az bir yıl veya daha fazla olması gerekmektedir.

-Krediler asgari altı ay anapara ödemesiz, kâr payı geri ödemeleri ise üçer veya altışar aylık dönemler halinde olmalıdır.

-Kredi taksitlerinin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının yirmi birini izleyen ilk iş gününe rastlayacak şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir.

-Kâr payı desteği unsuru yer alan Yatırım Teşvik Belgesi ile kullandırılacak yatırım finansmanı için birden fazla geri ödeme planı hazırlanabilir.

-Kâr payı desteği ilk geri ödeme planına göre kredi kullanım tarihinden itibaren azami beş yıl süreyle uygulanır.

-Kâr payı desteği, kredinin ilk geri ödemesinin yapılması (ödemesiz dönem kâr payı dâhil ilk taksitin ödenmesi) ile başlar.

-Bakanlık tarafından verilen döviz bazlı kâr payı desteği puan ve azami tutarı bölgesel ve yatırım cinsine bağlı olarak aşağıda paylaşılmıştır:

Bölgeler​ TL Döviz Kredisi Azami Destek Tutarı
3. Bölge 3 Puan 1 Puan 500.000 TL
4. Bölge 4 Puan 1 Puan 600.000 TL
5. Bölge 5 Puan 2 Puan 700.000 TL
6. Bölge 7 Puan 2 Puan 900.000 TL
Bölgeler​ Yatırım Cinsi TL Kredisi Döviz Kredisi Azami Destek Tutarı
Tüm Bölgeler AR-GE ve Çevre Yatırımları 5 Puan 2 Puan 500.000 TL
Tüm Bölgeler Stratejik Yatırımlar 5 Puan 2 Puan Sabit Yatırım Tutarının %5'ini aşmamak kaydıyla 50 Milyon TL

Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yatırım Teşvik Belgesi” olan müşterilerimizin yatırımlarını daha detaylı bilgi vermek üzere en yakın Vakıf Katılım Şubesi’ ne bekliyoruz.

* Vakıf Katılım tarafından yukarıda paylaşılan bilgilerin değişmez, eksiksiz veya doğru olduğu taahhüt edilemez. Ekonomi Bakanlığı’ nın web sitesi üzerinden güncel ve detaylı bilgiler edinilebilir.