Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank); ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçı firmaların doğrudan temin edecekleri finansman ile Eximbank tarafından geçmiş takvim yılında ihracat performansı belirli bir meblağın üzerinde olan firmalara, ihracatının geliştirilmesi ve artırılması maksadıyla kullandıracağı finansmanın güvencesini oluşturmak üzere teminat mektubu talebinde bulunur.

Eximbank tarafından sağlanan bu finansman programlarından faydalanabilmek için Türk Eximbank’a hitaben düzenlenecek Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun taleplerinizi Vakıf Katılım’dan karşılayabilirsiniz.

Özellikleri

Eximbank’ın sağlayacağı finansman desteği için ihtiyacınız olan teminat mektubunu Vakıf Katılım’dan temin edebilirsiniz. Böylece ihracata yönelik ticaret hacminizi genişletebilir ve firmanızın kârlılığını artırabilirsiniz.

Eximbank’tan düşük maliyet ile ihracatınızın artırılması kapsamında finansman sağlayabilirsiniz.