Doğrudan Tahsilat/Borçlandırma Sistemi (DTS/DBS), bayi ya da distribütörlük ağı üzerinden satış yapan firmaların alacakları için ana bayiye tahsilat garantisi sağlayan, alt bayiye de çeşitli ödeme kolaylıkları sunan, her iki tarafı da periyodik operasyonel işlerden kurtaran hızlı ve kolay bir ödeme sistemidir.

Ana Bayi ve Alt Bayiye Sağlanan Avantajlar:

 • Ana bayi alacaklarını ödeme gününde müşterinin cari hesabından ya da DBS limitinden otomatik olarak tahsil edebilir.
 • Ana bayiye, alt bayilerin limiti dâhilinde girilen ileri vadeli faturalar için anında Vakıf Katılım garantisi verilip, alt bayiye mal gönderimi yapılabilmesini sağlar.
 • Ana bayilere operasyonel iş yükü oluşturan çek, senet veya teminat alma gibi süreçler ortadan kalkar.
 • Ana bayinin kullandığı muhasebe sistemlerine entegrasyon yapılabilir ve ana bayi için günlük operasyonel maliyet avantajı sunar.
 • Ana bayi ve alt bayiler işlemlerin akıbeti konusunda sistem tarafından otomatik olarak SMS veya E-Mail yoluyla bilgilendirilir.
 • Alt bayi için; mal ya da hizmet ödemelerini, hesabından otomatik olarak ya da DBS limiti dâhilinde fon kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.
 • Alt bayinin çek, senet, havale, eft masraflarından tasarruf etmesini sağlar.
 • Alt bayi ve ana bayiler için nakit akışının kolay yönetilmesini sağlar.

DBS işlemlerinizi Vakıf Katılım İnternet Şube'de hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Anafirma olarak;

 • Fatura Yükleme İşlemi
 • Fatura Raporu
 • Bayi Kodu Güncelleme ve Bayi Kodu girişlerinizi
 • Fatura güncelleme işlemi
 • Bayi limitlerini ve tahsis vadelerini
 • Anafirma çalışma koşullarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Alt bayi olarak;

  • Fatura Raporuna ulaşabilir,
  • Fatura Erken Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilir,
  • Alt bayi çalışma koşullarınızı görüntüleyebilirsiniz.

  İlgili işlemi yapabilecek yetkililer;

  • Tam Yetkili Kullanıcı – Tüm İşlemlere Yetkilidir.
  • DBS-DTS (Yetkili) –  Hesap görüntüleyebilir, DBS Harici işlemleri yapamaz.
  • DBS-DTS (İzletici) – Hesap görüntüleyemez, sadece DBS İşlemlerini yapabilir.

  Doğrudan Tahsilat Sistemi(DTS) ve Doğrudan Borçlandırma(DBS) Sistemi ile ilgili Şubelerimizi ziyaret edebilir veya dbs@vakifkatilim.com.tr ’ye taleplerinizi iletebilirsiniz.