Müşteri Ol
Hakkımızda
Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

Kurlardaki değişikliklere karşı tasarruf sahiplerini koruyan Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı (FATSİ) Vakıf Katılım’da.

Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı;

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere yurt içi yerleşik tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Bir tarih kısıtı olmaksızın KAD-SİS ve Şubemizde bulunan altın eksperleri üzerinden teslim edilen fiziki altınlar ile hesap açılabilecektir.
 • Hesap 90/10 kâr paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Hem yurt içi yerleşik gerçek kişiler hem de yurt içi yerleşik tüzel kişiler 3, 6, 12 ay vadelerde hesap açabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük olması durumunda ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, altın kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Kur farkı hesaplaması; hesap açılışı için kullanılan altın bakiyesinin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanmış olan altın kuru ile vade gününde TCMB tarafından saat 11.00’da yayınlanan altın kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur farkı tutarı, kâr oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı, kar paylaşım oranı üzerinden sadece kâr payı getirisi alacaktır. Kur farkı tutarının kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere Bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesap açılışında TCMB milyem değerleri baz alınarak ekstra milyem farkı alınmaktadır. Milyem farkları hesap açılışı ile birlikte gerçekleşmektedir.
 • Dönüştürülen altın tutarları üzerinden aşağıdaki vade gruplarına göre yine aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan ilave getiri vade başında, Türk lirası olarak Merkez Bankasınca ödenecektir. Belirtilen oranlar yıllık getiri oranlarını göstermektedir.

6 Ay Vadeli: %1, 12 Ay Vadeli: %2.

 • Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat 11.00'den sonra gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır.
 • Şubelerimiz veya Mobil Şubemiz üzerinden vade yenileme talimatı verilerek, hesap vadesi uzatılabilmektedir.

Kur Korumalı TL Katılma Hesabı hesaplama aracı için tıklayınız.

Bankamızda altın cari hesabınızın bulunması durumunda şubeye gelmeden altınlarınızı yatırabilirsiniz. Size En Yakın Altın Değerleme Noktasına ulaşmak için tıklayınız.

Şube altın günlerinde altınlarınızı fiziki olarak yatırabilirsiniz. Size En Yakın Şube Altın günleri programına ulaşmak için tıklayınız.