Müşteri Ol
Hakkımızda
Harici Garanti / Kontrgaranti Harici Garanti / Kontrgaranti

Harici Garanti / Kontrgaranti

Bir işin veya ödemenin yapılacağına ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhüttür.

Harici Garanti/Kontrgaranti Nedir?

Garanti mektubu işlemlerinde, adına garanti düzenlenen (amir) tarafın eylemi, bankaca garanti edilmektedir. Amirin edimini yerine getirmemesi durumunda, muhatabın tazmin talebiyle garanti mektubu altında ödeme gerçekleştirilir.

Garanti mektuplarının ticari akreditiflerden temel farkı, güvence enstrümanı olmasıdır. Akreditif işlemlerinde edim yerine getirildiğinde ödeme gerçekleştirilirken, bir güvence enstrümanı olan garanti mektuplarında; ödeme, edimin yerine getirilmemesi durumunda tazmin şeklinde gerçekleştirilir.

Garanti mektupları, direkt veya kontrgaranti olarak düzenlenebilir. Direkt garantiler, garantör bankanın muhataba karşı direkt bir güvencesini içerirken; kontrgarantiler, garantör bankanın muhataba karşı garanti mektubu düzenleyebilmesi için kontrgaran banka olarak adlandırılan başka bir bankanın garantör bankaya karşı düzenlediği garanti mektubudur.

Taraflar

Garantör: İşin gereğince yapılmaması veya taahhüdün yerine getirilmemesi sonucunda teminat mektubunda belirtilen tutarı itiraz etmeksizin, araştırma yapmaksızın muhatabın ilk yazılı talebinde nakden ve tamamen ödemeyi taahhüt eden bankadır.

Amir: İşi yapacak, ihaleye girecek, avansı alacak olanın taahhütte bulunup bilahare taahhüdünü yerine getirmemesi veya sözleşme hükümlerine uygun davranmaması durumunda garanti edilen tutarın kendisine rücu edileceği gerçek veya tüzel kişi.

Muhatap: Garanti mektubunun hükmünden yararlanan taraftır.

Kontrgaran: Garantör banka tarafından muhataba düzenlenecek garanti mektubunun güvencesi olacak şekilde garantör bankaya karşı kontrgaranti mektubu düzenleyen bankadır.

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone