Müşteri Ol
Hakkımızda
Akreditif Akreditif

Akreditif

Belirtilen şartların satıcı tarafından yerine getirilmesi durumunda, akreditifi açan alıcının bankası (amir banka) tarafından ödemenin garanti edildiği yöntemdir.

Akreditif Nedir?

Alıcının (amir) talimatı doğrultusunda hareket eden bir bankanın (amir banka); belirli bir tutara kadar, akreditifte belirtilen şartların yine akreditifte belirtilen belgelerin ibrazı ile yerine getirildiğinin tevsiki karşılığında lehtara karşı ödeme taahhüdü altına girdiği ödeme yöntemidir. Akreditif altında ödeme; akreditif şartlarına uygun belgelerin belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmesi karşılığında yine akreditifte belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Kendisine akreditif açılan satıcı (lehtar), şartları yerine getirdiğinde amir banka tarafından kendisine ödeme yapılacağının garantisini alır ve akreditif konusu malın sevkiyatını gerçekleştirerek, akreditif altında talep edilen belgeleri bankası kanalı ile ödeme yapmakla yükümlü olan amir bankaya gönderir. İbraz, akreditif şartlarına uygun ve zamanında gerçekleşirse; lehtar, akreditif altında kendisine ödeme yapılması hakkını elde eder. Eğer satıcı, akreditif ile belirlenen şartlara uygun hareket etmez ise bankanın (amir banka) ve dolayısıyla alıcının ödeme yükümlülüğü doğmaz. Bu yönüyle değerlendirildiğinde; akreditif, hem alıcı hem de satıcıyı koruyan bir ödeme yöntemidir.

Özellikler

  • Hem alıcıyı hem de satıcıyı korur.
  • Ödeme türüne göre; Görüldüğünde Ödemeli (At Sight), Vadeli Ödemeli (Deferred Payment), Karışık Ödemeli (Mixed Payment), Kabul Kredili (Acceptance), İştira Akreditifi (Negotiation) şeklinde açılabilir.
  • Özelliklerine göre; Devredilebilir Akreditif (Transferable), Rotatif Akreditif (Revolving), Peşin Ödemeli Akreditif (Red Clasuse), Süresiz Akreditif (Evergreen) şeklinde açılabilir.

Taraflar

Amir: Akreditife konu olan mal veya hizmeti satın almak için, akreditif sürecini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır.

Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve akreditif altında lehtara karşı şartlı ödeme taahhüdü altında giren bankadır.

Lehtar: Lehine akreditif açılan satıcıdır.

İhbar Bankası: Açılan akreditifi lehtara ihbar eden bankadır.

Teyit Bankası: Lehtarın talebi ve amir bankanın yetkilendirmesi ile amir bankanın ödeme yükümlülüğüne ilave olarak akreditif altında lehtara karşı ödeme taahhüdü altında giren bankadır.

Teyitli Akreditif

  • Amir bankanın ödeme taahhüdüne ilave olarak ihracatçı tarafından kabul gören ikinci bir bankanın da ödeme taahhüdünü içeren akreditifler, Teyitli Akreditif olarak ifade edilir.
  • Amir bankanın ve ülkesinin riskini üstlenmek istemeyen satıcı (lehtar), kendi ülkesindeki bir bankanın akreditife teyit ekleyerek kendisine karşı ödeme taahhüdü altında girmesini talep edebilir. Böylece satıcı (lehtar), amir banka ve yerleşik olduğu ülke riskinden teyit yöntemi ile korunmuş olur.

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone