Müşteri Ol
Hakkımızda
Finansal Kiralama Finansal Kiralama

Finansal Kiralama

Finansal Kiralama Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, taşınır ve taşınmaz malların Bankamız tarafından temin edilerek kiralanmasıdır.

Finansal Kiralama Nedir?

Finansal Kiralama Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, taşınır ve taşınmaz malların Bankamız tarafından temin edilerek kiralanmasıdır. Yatırım konusu malın mülkiyeti Bankamızda kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi, sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya geçmesi amaçlanmaktadır.

Finansal Kiralama Özellikleri Nedir?

  • Yatırımlarınızın finansmanını orta ve uzun vadede gerçekleştirme imkanı sağlar.
  • TL ve yabancı para cinsinden geri ödeme seçenekleri sunar.
  • KDV tebligatı kapsamında yer alan yatırıma konu ürünlerde KDV indirimi avantajı sağlanır.
  • Yatırımlarınızın %100’üne kadar finansman sağlanarak nakit akışınızı daha rahat yönetme imkânı sağlanır.
  • İşletme, leasing sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri ödeme planları belirleyebilir.
  • Ödenen kâr tutarı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlere ait gider olarak yazılır.

Size en yakın Şubemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ya da kuruluş kiracı olabilir. Uygulamada anonim şirketler, limited şirketler, şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek sahipleri ve ticari işletmeler kiracı olmaktadır.

KDV oranları kanunen ilgili bakanlık tarafından duyurulan GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarına göre belirlenmektedir.

2. el ürünler için finansal kiralama yapılması mümkündür; ancak KDV avantajı bulunmamaktadır. Değer tespiti için ekspertiz yapılması gerekmektedir.

Finansal kiralama sözleşmesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre; amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz mal finansal kiralama konusu olabilir. Ancak maddi olmayan duran varlıklar (patent hakkı, fikri ve sınai haklar), ara mamül, yarı mamül, yedek parça, sarf malzemesi niteliğindeki mallar finansal kiralama işlemine konu olamaz.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri (% 1 KDV’ye tabi makina-ekipmanlar) kapsamında yapılacak finansal kiralama sözleşmelerinde, ilgili bedellerin döviz cinsinden finanse edilmesi mümkündür. Bunun haricinde kalan %8 ve %18 KDV’ye tabi makine-ekipmanların finansal kiralama ile finansmanında döviz ödeme planı ve sözleşme düzenlenebilmesi için finansal kiralama talep eden müşterinin 15 milyon USD ve üzeri kredi riskine veya yatırım tutarı kadar ihracat gelirine (son 3 yıllık ihracat geliri kadar) sahip olması gerekmektedir.

Yatırımcıların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin etmiş oldukları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, yurt içi ve yurt dışından yapacağı alımlar finansal kiralama yoluyla da gerçekleştirilebilir. Teşvik kapsamındaki bir malın leasing firması tarafından satın alınabilmesi için, teşvik belgesinin leasing şirketine devrinin yapılması gerekmektedir. Leasing şirketi kullandığı teşvik unsurlarından doğan faydaları doğrudan veya dolaylı olarak kiracıya yansıtır.

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone