Müşteri Ol
Hakkımızda
Tahsil Vesaiki Tahsil Vesaiki

Tahsil Vesaiki

Belgelerin gönderimi, muhafazası ve bedelinin tahsil ve transferi için bankaların hizmetinden faydalanılan ödeme yöntemidir.

Tahsil Vesaiki Nedir?

Milletlerarası Ticaret Odasının 522 sayılı broşürü (URC 522) ile düzenlenen Tahsil Vesaiki işlemleridir. İki ayrı ödeme yöntemi içerir.

Vesaik Mukabili Ödeme (Vesaik Bedeli Karşılığında Teslim)

Ticarete konu malın yüklemesini gerçekleştiren satıcının, sevkiyat ve mala ilişkin evrakların (vesaik) bedeli karşılığında alıcıya teslim edilmek üzere bankaların hizmetinden faydalandığı ödeme yöntemidir. Vesaik, alıcı tarafından bedeli ödendikten sonra bankasından teslim alınabilir. Vesaik mukabili ödeme yönteminde satıcı için en temel risk, evrakların alıcı tarafından teslim alınmamasıdır.

Kabul Kredili Ödeme (Poliçe Kabulü Karşılığında Teslim)

Ticarete konu malın yüklemesini gerçekleştiren satıcının, sevkiyat ve mala ilişkin evrakları (vesaik) ve belirli bir vade ve tutar içeren poliçeyi bankası kanalıyla alıcının bankasına, poliçenin alıcı tarafından kabul edilmesi karşılığında evrakların alıcıya teslim edilmesi koşuluyla gönderdiği ödeme yöntemidir.

Bu ödeme yönteminde; evraklar alıcı tarafından poliçenin kabul edilmesi karşılığında teslim edilir; ödeme ise alıcı tarafından poliçe vadesinde gerçekleştirilir.

Kabul Kredili Ödeme Yönteminde; satıcı için en temel risk, evrakların alıcı tarafından teslim alınmaması veya poliçe kabulü karşılığında teslim alınan evrakların karşılığı olan poliçe bedelinin vadesinde alıcı tarafından ödenmemesidir.

Poliçeyi kabul eden alıcının vadede ödememe riskini üstlenmek istemeyen satıcı, alıcının bankasının ödeme garantisi veya avalini talep edebilir. Bu durumda; vesaik teslimi, alıcının bankasının poliçeye aval vermesi karşılığında gerçekleştirilir.

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone