Müşteri Ol
Hakkımızda
Prof. Dr. Mürteza BEDİR Prof. Dr. Mürteza BEDİR

Prof. Dr. Mürteza BEDİR

Danışma Komitesi Başkanı

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını 'Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory' teziyle tamamladı. Bedir’in İslam/Hanefî hukuk teorisi, mukayeseli hukuk, İslam hukuku, modernleşme, fetva edebiyatı gibi farklı çalışma alanlarının yanı sıra 'vakıf hukuku' ile ilgili çalışmaları mevcuttur. Mürteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitaplarının yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Bedir, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.


Danışma Komitesi