Müşteri Ol
Hakkımızda
Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

Danışma Komitesi Başkan Vekili

1975 yılında Erzincan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bunu takiben 1999 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri çerçevesinde ‘İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı’ adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da ‘Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî'de Sünnet’ isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent oldu. 1997'den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında görev aldı. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi ilahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Yayımlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (insan, 2008), İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık (Bilge, 2010), Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman (Hayat, 2012), Sünnet ve Hadis (Beka, 2013).

Bunlar dışında Aktepe'nin makale, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğ, kitap çevirisi, makale çevirisi ve ansiklopedi maddeleri gibi birçok çalışması bulunmaktadır.


Danışma Komitesi