Müşteri Ol
Hakkımızda

TKBB Danışma Kurulu

BDDK tarafından 7736 sayılı 22.02.2018 tarihli kararı çerçevesinde katılım bankacılığına ilişkin ilke ve standartları belirlemek üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bir kurul oluşturulmasına ve katılım bankalarının bu kurulun kararlarına uymasına karar verilmiştir.

TKBB bünyesindeki bu kurul Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 7 üyeden oluşmaktadır. Danışma Kurulu’nun; dört üyesi İslami İlimler alanında doktora derecesine sahip, bir üyesi Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilen aday, bir üyesi işletme, iktisat, maliye, bankacılık, hukuk ve dengi dallarda lisansüstü diplomaya ve katılım bankacılığı alanında en az yedi yıl yönetici deneyimine sahip ve bir diğer üyesi de hukuk diplomasına sahiptir.

Danışma Kurulu’nun görevlerinden bazıları şunlardır;

  • Katılım bankacılığı alanında uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan standartları da takip etmek suretiyle katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirlemek,
  • Gerekli gördüğü durumlarda, katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli kararlar almak,
  • Katılım bankalarının iş ve işlemlerinin belirlenen meslek ilke ve standartları ile genel nitelikli kararlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme yapmak,
  • Başvurulması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirmek,
  • Meslek ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda katılım bankaları ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıkları, ilgili katılım bankası tarafından çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
  •  https://tkbbdanismakurulu.org.tr/