Müşteri Ol
Hakkımızda

Vakıf Katılım’ın Yönetim Kurulu ve Danışma Komitesine Önemli Atamalar

05 Ocak 2021

Vakıf Katılım Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yönetim kurulu üyesi ve bir de danışma komite üyesi ataması gerçekleştirildi.

Vakıfların paylaşım kültürü ile kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yeni Yönetim Kurulu Üyesi ve bir de Danışma Komite Üyesi ataması yapıldığını duyurdu.

Kurumun yeni Yönetim Kurulu Üyeliğine Burhan Ersoy ve Prof. Dr. Servet Bayındır’ın ataması gerçekleştirilirken, Danışma Komite Üyeliğine ise Prof. Dr. Mürteza Bedir getirildi.

Burhan Ersoy Kimdir?

1958 yılında Samsun'da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasya'da, Üniversite öğrenimini  Samsun'da tamamlamıştır.

İş hayatına 1976 yılında Merzifon Zirai Donatım Kurumunda başlamıştır. 1984 yılında Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, 1986 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde ve Merkez Atama Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 1988 ve 1991 yılları arasında Devlet Bakanlığı Müşaviri görevinde bulunmuş olup; 1991 yılından 1996 yılına kadar Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı Vekili olarak çalışmıştır. Ersoy, 1997 yılından itibaren çeşitli kamu kurumlarında ve TBMM'de; ardından Devlet Bakanlığında Müşavir olarak görev almıştır. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaparken, 2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Çeşitli kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan Burhan Ersoy, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ersoy, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdürü ve Vakıflar Meclisi Başkanı olarak atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği/Üyeliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Servet Bayındır Kimdir?

Servet Bayındır 1968 (resmi kayıtlarda 1965) yılında Erzurum’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde “Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle yüksek lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır (2004). Ürdün Üniversitesi’nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi almıştır (2002-2003). Malezya’da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yapmıştır (2008-2010).

İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük unvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nı (İktisat) kurmuş (2019) ve halen başkanlığını yürütmektedir.

MEB bünyesinde 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik yapan Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 13 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Bayındır, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve Üniversitedeki öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mürteza Bedir Kimdir?

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamlamıştır. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını 'Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory' teziyle tamamlamıştır. Bedir’in İslam/Hanefî hukuk teorisi, mukayeseli hukuk, İslam hukuku ve modernleşme, fetva edebiyatı gibi farklı çalışma alanlarının yanı sıra 'vakıf hukuku' ile ilgili de çalışmaları mevcuttur. Mürteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitaplarının yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri vardır. Bedir, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.  

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Danışma Komitesi Üyeliği görevini yürütmektedir.


Duyurular