Müşteri Ol
Hakkımızda

10 YILLIK ZAMAN AŞIMINA İLİŞKİN DUYURU

01 Şubat 2024

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvence fonu ödemeleri kapsamında yapılacak ödemelerde 5411 sayılı kanunun 62’nci maddesindeki zaman aşımı hükümleri dikkate alınır.

Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8’inci maddesi gereğince bankaların, nezdindeki zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan mudilerin 15 Haziran 2024 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan emanet, alacak ve katılım fonu bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Önemle duyurulur.

Müşteri listesini görmek için tıklayınız.


Duyurular