Müşteri Ol
Hakkımızda
Finans

Katılım Bankacılığı

15 Aralık 2023

Katılım Bankacılığı: Faizsiz finansın temelleri

Günümüzde finans dünyası; bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak, yatırımlarını değerlendirmek ve risklere karşı bireyleri korumak çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Finans dünyasının önemli aktörlerinden biri de katılım bankacılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılım bankacılığının üzerinde temellendiği en önemli prensip faizsiz bankacılıktır. Faizsiz bankacılık ifadesi duyulduğunda ilk akla gelen katılım bankacılığının nasıl çalıştığıdır. Eğer siz de katılım finansın çalışma prensiplerini merak ediyorsanız yazının devamında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Temel ilkeler ve hizmetler

Katılım bankaları faaliyetlerini Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’de belirlenen yöntemlere uyarak gerçekleştirir. Böylece sunulan hizmetlerin daha şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir olması sağlanmaktadır.

Katılım bankaları, konvansiyonel bankalardan fon toplama ve kullandırma yöntemleri bakımından ayrışmaktadır. Kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplarken, toplanan fonlar ortaklık, ticaret ve finansal kiralama yöntemleri ile kullandırılır. İlgili mevzuat kapsamında katılım bankaları, gelir elde etme amaçlı olarak müşterilerine nakit finansman sağlayamazlar ve katılım bankacılığı sisteminde, satım yöntemlerine dayalı işlemler (Murabaha, Tevliye, Müsaveme, Selem, İsticrar, Teverruk ve İstisna) kapsamında satıcı tarafından müşteri adına düzenlenen belgeler sebebiyle yapılacak ödemeler finansman sağlayan banka vasıtasıyla yapılarak bankanın kayıtlarında gösterilir ve alım satıma ilişkin belgenin bir sureti bankada muhafaza edilir.

Katılım bankacılığının hukuki çerçevesi

Katılım bankalarının fon kullandırım yöntemleri Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenir. Fon kullandırımında sunulan hizmetlere yönetmelikte detaylı şekilde yer verilmektedir. Ülkemizde katılım bankalarının ilkelere uygunluğunun sağlanması, şeffaf ve etik hizmet sunması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) gibi düzenleyici kurumlar tarafından denetlenerek güvence altına alınır.

Faizsiz bankacılık uyum yapısı ve düzenlemeleri

Faizsiz bankacılık sistemi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak ürün ve hizmetler sunmaktadır. Belirli usul ve esaslara göre düzenlemeler gerçekleşir.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin oluşturduğu 7 üyeden oluşan Danışma Kurulu, uluslararası standartları takip ederek kararlar alır ve uyuşmazlıkları çözümler. Danışma Kurulu; İslami ilimler, işletme, hukuk gibi alanlarda uzmanlaşmış üyelerden oluşmaktadır.

BDDK tebliğine göre, katılım bankalarının faaliyetlerinin Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygunluğunun güvence altına alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Katılım Bankaları, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlüdür. Bankanın iç düzenlemelerinin ana ilke ve esaslarına uyumluğunun değerlendirilerek kurum içinde kararların alınması danışma komiteleri tarafından sağlanır. Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla yola çıkan Vakıf Katılım’ın danışma komitesi hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca bankanın mevcut yürüttüğü faaliyetlerin ve yeni faaliyetlerinin belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesi adına faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri önem taşımaktadır. Faizsiz bankacılık uyum faaliyetlerinin amacı, bankanın gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ve Danışma Komitesi tarafından alınan kararlara uyumunun sağlanmasıdır. Kurumsal web sitemiz üzerinden faizsiz bankacılık uyum yapısı ve süreçleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Katılım bankacılığı dünyasına adım atmak, ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için siz de görüntülü görüşme ile Vakıf Katılım müşterisi olabilirsiniz.


Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye’de faaliyet gösteren bir katılım bankasıdır. Yayınladığı blog içeriklerindeki yorum ve tavsiyeler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun değildir ve bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. İşbu blog sayfası aracılığı ile sunulan bilgilere dayanarak alınan/alınacak yatırım kararlarının ve yapılan/yapılacak alım satım vb. işlemlerinden ve bu işlemlerin olası neticelerinden Vakıf Katılım Bankası AŞ herhangi bir surette sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz.