Değerlerimiz

Değerlere Vâkıf Olmak

Toplumsal mirasımız olan “Vakıf Medeniyeti” ve “Vakıf Kültürü”nü biliyor, bu anlayışı temel ilke olarak benimsiyoruz.

Müşteri Memnuniyeti

Tüm müşterilerimize değer veriyor, onların beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde faaliyet planlarımızı oluşturuyoruz.

Şeffaflık

Faaliyetlerimizi; katılım bankacılığı prensipleri, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Güvenilirlik

Çözüm odaklı bir yaklaşımla, hizmetlerimizi doğru ve zamanında sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizde, çevreyi ve insanların yaşam kalitesini koruyarak, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının sürdürülebilir olmasını benimsiyoruz.

Yenilikçilik

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, yenilikçi ürün ve hizmet sunmayı hedefliyoruz.

Adil Olmak

Tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza adil davranıyoruz.