Müşteri Ol
Hakkımızda

Kendim İçin

Konut Hesabı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Konut hesabı asgari 3 yıl vade ile TL cinsinden açılır ve her yıl kâr payı hak eder.

Aylık ödemeli hesaplarda düzenli ödemeler bir yıl boyunca maksimum 3 kez, 3 aylık ödemeli hesaplarda bir yıl boyunca maksimum 1 kez ödemesini aksatma hakkı vardır.

Bir yılda en fazla iki defa para çekme hakkı tanınır.

Ortak hesap olarak açılamaz.

Birden fazla konut hesabı açılamamaktadır.

Konut hesabı 95/5 kâr paylaşım oranıyla yüksek kâr payı sağlayan bir hesap türüdür.

Ödeme periyotları aylık veya 3 aylık olabilir.

Asgari ve azami sınırlar ile devlet katkısı tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme artış oranı kadar artırılmaktadır.

Konut hesabı taşıma işlemi gerçekleştirilememektedir.

Ödemeler aylık periyotta 2,497.82 TL - 24,978.21 TL, 3 aylık periyotta ise 7,493.46 TL - 74,934.63 TL’dir.

Hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 299,738.06 TL’ye kadar para yatırılabilir