Müşteri Ol
Hakkımızda

Kendim İçin

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik mevzuatı gereği Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından belirlenen bir portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmektedir.

Mevcut emeklilik sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketi ile irtibat kurarak hesap özeti ve aktarım talep formu talep edebilir, bu kapsamda aldığınız belgeleri bize ulaştırabilirsiniz.

Rahat bir emeklilik, güven, şeffaflık, devletin % 30 katılım avantajı, getirinizi etkileyen kararlarda söz hakkı, ödemeye ara verme hakkı, lisanslı aracılardan hizmet, profesyonel fon yönetimi, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, birikimlerinizin başka bir şirkete aktarımı ve hesap birleştirme hakkı.

Emeklilik planlarınızı bir yılda azami 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz. Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve ödenen katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda 12 (oniki) kez değiştirebilirsiniz.

Yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle aynı şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. 01.01.2013 tarihinden önce teklif formu imzalanan sözleşmelerin aktarım yapabilmesi için ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması yeterlidir. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan emeklilik hesaplarınızı emeklilik hakkı kazandığınız takdirde birleştirebilirsiniz. Teklif formunu imzalamanızdan veya mesafeli satışlarda teklifinizin onaylanmasından sonra 60 (altmış) gün içinde cayma hakkınız bulunmaktadır.

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz zaman sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda birikimlerinizden stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri yapılır. Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının dahil olduğu emeklilik planının özelliğine göre ara verme kesintisi uygulanır.

Bir yıldan fazla ödemeye ara verilmesi durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder, ara verilen dönemde devlet katkısından yararlanamaz. Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi ister toplu para olarak, ister aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin tasarruflarını uzun vadeli yatırıma yönlendirerek, emeklilik döneminde refah düzeylerini artırmak için ek bir gelirle ikinci emeklilik hakkını elde etmesini sağlamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşuluyla emekliliğe hak kazanılabilmektedir. 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla getirilen yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes (çalışan, çalışmayan) sisteme girerek, %30 devlet katkısından yararlanabilmektedir. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların da devlet katkısı avantajından faydalanabilmesinin yolu açılmıştır. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği bireysel emeklilik devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’unu geçemez. 2024 yılı brüt asgari ücret tutarı toplam 240.030,00 TL olduğundan dolayı bu tutarda katkı payı ödemeniz durumunda devlet sizin adınıza %30 'una denk gelen 72.009,00 TL maksimum katkı payı ödemesini hesabınıza yapacaktır. Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır.

Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır. Vergi mükellefi olsun olmasın katkı payı ödeyen herkes devlet katkısından faydalanabilir. 01.01.2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemine girmiş ve 01.01.2016 tarihi itibarıyla yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, devlet katkısından faydalanabilmeleri için sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak hak ediş süresi eklenmektedir. Şirket sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gideri olarak yapılan kesintilerden %2,5’i iade eder. 7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar her yıl bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrasında sabit olarak %25 iade uygulanır. İlgili tarih itibarıyla mevcut birikimin %1,1’inin altında kalan kısım için iade uygulanmaz. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.