Kurlardaki değişikliklere karşı tasarruf sahiplerini koruyan Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Vakıf Katılım’da.

Dövizden TL’ye Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Hesap açmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek kişi müşterilerimizin 20 Aralık 2021 tarihinde bankamız hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.
 • Hesap açmak isteyen yurt içi yerleşik tüzel kişi müşterilerimizin ise 31 Aralık 2021 tarihinde bankamız hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6, 12 ay vadelerde açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük olması durumunda ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, döviz kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Hesaplar vadesinde yenilenmeyecek, vade sonunda kapanacaktır.
 • Kur farkı hesaplaması; hesap açılışı için kullanılan döviz bakiyesinin Türk Lirasına çevrildiği saat itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanmış olan kur ile vade gününde TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan ilgili döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alınacaktır. Kur farkı tutarının kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesap açılış saat aralığı 10:00 - 16:15’dir. Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat aralığı ise 11:00 – 16:15’dir.

TL’den TL’ye Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

 • Hesap sadece yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından TL olarak açılabilir.
 • USD, EUR veya GBP kuruna endeksli olarak açılabilir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Hesap 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, hesap açılış tarihindeki saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurdan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, hesap açılış tarihindeki saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurdan düşük olması durumunda ise hesap bakiyesi hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, döviz kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Müşterinin talebi doğrultusunda vade bitiminde yeni hesap açılarak hesap yenilenebilmektedir.
 • Kur farkı hesaplaması; hesabın açılış ve kapanış tarihlerindeki TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan ilgili döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır. Vade sonunda kur değişiminin kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat 11:00’den sonra gerçekleştirilebilmektedir.

Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Yurt içi yerleşik kişiler için 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları için açılabilir.
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları için açılabilir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6, 12 ay vadelerde açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük olması durumunda ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, altın kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Hesaplar vadesinde yenilenmeyecek, vade sonunda kapanacaktır.
 • Kur farkı hesaplaması; hesap açılışı için kullanılan altın bakiyesinin Türk Lirasına çevrildiği saat itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanmış olan altın kuru ile vade gününde TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan altın kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur farkı tutarı, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı, kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır. Kur farkı tutarının kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesap açılış saat aralığı 10:00 - 16:15’dir. Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat aralığı ise 11:00 – 16:15’dir.