Kurlardaki değişikliklere karşı tasarruf sahiplerini koruyan Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Vakıf Katılım’da.

Kur Korumalı TL Katılma Hesabı hesaplama aracı için tıklayınız.

Dövizden TL’ye Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Hesap açmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek kişi müşterilerimizin bir tarih kısıtı olmaksızın bankamız hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.
 • Hesap açmak isteyen yurt içi yerleşik tüzel kişi müşterilerimizin ise 31 Aralık 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında banka hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Hem yurt içi yerleşik gerçek kişiler hem de yurt içi yerleşik tüzel kişiler 3, 6, 12 ay vadelerde hesap açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük olması durumunda ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, döviz kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Kur farkı hesaplaması; hesap açılışı için kullanılan döviz bakiyesinin Türk Lirasına çevrildiği saat itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanmış olan kur ile vade gününde TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan ilgili döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alınacaktır. Kur farkı tutarının kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır.
 • Şubelerimiz veya Mobil Şubemiz üzerinden vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Kur Korumalı TL Katılma Hesabı hesaplama aracı için tıklayınız.

TL’den TL’ye Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

 • Hesap sadece yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından TL olarak açılabilir. Tüzel müşterilerimiz açamayacaktır.
 • USD, EUR veya GBP kuruna endeksli olarak açılabilir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Hesap 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, hesap açılış tarihindeki saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurdan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, hesap açılış tarihindeki saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurdan düşük olması durumunda ise hesap bakiyesi hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, döviz kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Kur farkı hesaplaması; hesabın açılış ve kapanış tarihlerindeki TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan ilgili döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır. Vade sonunda kur değişiminin kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat 11:00’den sonra gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır.
 • Şubelerimiz veya Mobil Şubemiz üzerinden vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Kur Korumalı TL Katılma Hesabı hesaplama aracı için tıklayınız.

Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler için bir tarih kısıtı olmaksızın bankamız hesaplarında mevcut olan altın hesap bakiyeleri ile hesap açılabilir.
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler için ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile hesap açılabilir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Hem yurt içi yerleşik gerçek kişiler hem de yurt içi yerleşik tüzel kişiler 3, 6, 12 ay vadelerde hesap açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük olması durumunda ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, altın kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Kur farkı hesaplaması; hesap açılışı için kullanılan altın bakiyesinin Türk Lirasına çevrildiği saat itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanmış olan altın kuru ile vade gününde TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan altın kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur farkı tutarı, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı, kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır. Kur farkı tutarının kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat 11:00'den sonra gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır.
 • Şubelerimiz veya Mobil Şubemiz üzerinden vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Kur Korumalı TL Katılma Hesabı hesaplama aracı için tıklayınız.

Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Bir tarih kısıtı olmaksızın Kad-sis ve şubemizde bulunan altın eksperleri üzerinden teslim edilen fiziki altınlar ile hesap açılabilecektir.
 • Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.
 • Hem yurt içi yerleşik gerçek kişiler hem de yurt içi yerleşik tüzel kişiler 3, 6, 12 ay vadelerde hesap açılabilir.
 • Hesabın stopaj oranı %0’dır.
 • Hesap açma alt limiti 250 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.
 • Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ve sadece hesaptaki anapara alınabilir. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük olması durumunda ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Dolayısı ile vadeden önce kapama yapılması halinde, altın kurunda yaşanacak düşüşe bağlı olarak anapara bakiyesinde düşüş yaşanabilir.
 • Kur farkı hesaplaması; hesap açılışı için kullanılan altın bakiyesinin Türk Lirasına çevrildiği saat itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanmış olan altın kuru ile vade gününde TCMB tarafından saat 11:00’da yayınlanan altın kuru üzerinden yapılacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda; kur farkı tutarı, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı, kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır. Kur farkı tutarının kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.
 • Dönüştürülen altın tutarları üzerinden aşağıdaki vade gruplarına göre yine aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan ilave getiri, Türk lirası olarak Merkez Bankasınca ödenecektir. Belirtilen oranlar yıllık getiri oranlarını göstermektedir.

3 Ay Vadeli: %0                    6 Ay Vadeli: %1,50               12 Ay Vadeli: %2

 • Hesaptan para çekme/hesap kapatma işlemleri saat 11:00'den sonra gerçekleştirilebilmektedir.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır.
 • Şubelerimiz veya Mobil Şubemiz üzerinden vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Kur Korumalı TL Katılma Hesabı hesaplama aracı için tıklayınız.