Önce sağlık için Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı yaptırın!

Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için Vakıf Katılım şubelerine gelerek, Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı (TSS) kolayca yaptırabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Nedir?

SGK güvencesini özel hastanelerde kullanmak isteyen katılımcının fark ücretini karşılayan poliçe türüdür.

Kimler TSS Yaptırabilir ?

 • 59 yaş altı teminat altına alınır.
 • 0-5 yaş arası çocuklar sadece YT (Yatarak Tedavi) plan alması halinde ve 6-17 yaş arası çocuklar tek başına sigortalanabilir.
 • 0-5 yaş arası çocuklar YT (Yatarak Tedavi ) + AT (Ayakta Tedavi) plan alması halinde ebeveyni ile sigortalanabilir.

Yatarak Tedavi Teminatları Nelerdir ?

 • Cerrahi ve dahili yatışlar,
 • Yoğun bakım,
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,
 • Küçük müdahale giderleri,
 • Özellikli tıbbi malzeme, (Yıllık 30.000 TL)
 • Suni uzuv, (Yıllık 10.000 TL)
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri,
 • Ambulans,

Türkiye Sigorta’nın özel anlaşmalı tüm sağlık kurumlarında limitsiz ve %100 geçerlidir.

Ayakta Tedavi Teminatları Nelerdir ?

 • Doktor muayene,
 • Tanı amaçlı incelemeler,
 • Tahlil ve röntgen,
 • Fizik tedavi,

Türkiye Sigorta’nın özel anlaşmalı tüm sağlık kurumlarında yılda 10 vaka ile sınırlı olup %100’ü karşılanır.

Ayakta tedavi teminatında bulunan 10 defa doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak tetkikler (Tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi) yine aynı muayene limiti içinden karşılanır.

Avantajları Nelerdir?

 • Özel sağlık sigortalarına göre primleri daha uygundur,
 • Her gelir grubuna hitap eder,
 • Düşük primlerle özel hastanelerde tedavi imkanı sağlar,
 • Poliçede 2 veya daha fazla sigortalı olması durumunda %10 indirim uygulanır,
 • SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif olmadığı durumda katılımcı poliçe teminatlarından faydalanamaz, aktif hale gelmesiyle poliçe teminatları işlerlik kazanır,
 • Poliçe bitiminde yenileme süresi maksimum 30 gündür,
 • Yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına, bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 60 gün süre ile kapsam dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özel şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Sigortası genel şartlarına ulaşmak için tıklayınız.