Geleceği düşünerek taşıt veya gayrimenkul almak için Vakıf Katılım’dan finansman kullanırken, ailenizi de düşünerek hayat sigortası yaptırabilir, Kâr Paylaşımlı Finansman Sigortası ile sevdiklerinizi doğabilecek borç yükünden kurtarabilirsiniz.

Teminatlar

Vefat

Sözleşmede belirlenmiş şartlar dahilinde ve belirlenen süre içinde sigortalı vefat ederse sigortacı, sigorta tazminatının finansman borç tutarı kadarını ilgili bankaya, varsa bakiye tutarı ise lehtarlara öder.

Kapsamı

18-68 yaş aralığındaki tüm müşteriler 750.000 TL’ye kadar, sağlık beyanı vererek teminata dahil olabilir.

Bu tutarların üzerindeki talepler maksimum 1.200.000 TL’ye kadar check-up yapılması şartı ile değerlendirilmektedir.

Check-up masrafları Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanmaktadır.

Toplanan tüm katılım payları İslami kurallara uygun, faiz içermeyen ve aşağıda belirtilen varlıklarda değerlendirilmektedir.

  • Katılım finans kuruluşları nezdinde açılan cari hesaplar ve katılım hesapları,
  • Gayrimenkul,
  • Katılım endeksine tabi olan hisse senetleri,
  • Kira sertifikaları,
  • Döviz,
  • Altın,
  • Emtia.

Katılım Kâr Payı (Bakiye İadesi) Uygulaması

Katılım sigortacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak hesaplanan risk fonu bakiyesi Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslarda yatırıma yönlendirilmekte olup, bakiye miktarının katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması temel kriterdir. Bu çerçevede Danışma Komitesi onayı kapsamında, risk fonu bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve risk fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile risk fonu bünyesinde muhafaza edilebilir, Danışma Komitesi tarafından onaylanacak prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya iade edilebilir, gelecek dönemlerde katılımcılara indirim olarak kullanılabilir.

Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi, yatırım kararlarının alınmasından sorumludur. Yapılan tüm yatırımların İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini garanti edecektir.

Komite, yatırım faaliyetlerinin İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğinden emin olmak amacıyla, Danışma Kurulu yetkililerine periyodik raporlar sunacak ve yatırım stratejilerinin onayını alacaktır.