Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir imkânı elde etmenizi amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

 

Sistem, gönüllü katılım esasına dayanır.

 

Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

 

Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

 

Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.

 

Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan %25’lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

 • Rahat Bir Emeklilik
 • Güven
 • Şeffaflık
 • Devletin % 25 katılım avantajı
 • Getirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı
 • Profesyonel Fon Yönetimi
 • Lisanslı Aracılardan Hizmet
 • Ödemeye Ara Verme Hakkı
 • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri
 • Birikimlerinizin Başka bir Şirkete Aktarımı ve Hesap Birleştirme Hakkı

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin tasarruflarını uzun vadeli yatırıma yönlendirerek, emeklilik döneminde refah düzeylerini artırmak için ek bir gelir ile ikinci emeklilik hakkını elde etmesini sağlamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla getirilen yeni düzenlemelerle birlikte 18 yaşına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes (çalışan, çalışmayan) sisteme girerek, %25 devlet katkısından yararlanabilmektedir. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların da devlet katkısı avantajından faydalanabilmesinin yolu açılmıştır.

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği bireysel emeklilik devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.

2021 yılı brüt asgari ücret tutarı toplam 42.930,00  TL olduğundan dolayı bu tutarda katkı payı ödemeniz durumunda Devlet sizin adınıza %25'ine denk gelen 10.732,50  TL maksimum katkı payı ödemesini hesabınıza yapacaktır.

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Vergi mükellefi olsun olmasın katkı payı ödeyen herkes devlet katkısından faydalanabilir.

01.01.2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemine girmiş ve 01.01.2016 tarihi itibarı ile yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, devlet katkısından faydalanabilmeleri için sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak hak ediş süresi eklenmektedir.

Şirket sözleşmenin 6. yılından itibaren Fon Toplam Gideri olarak yapılan kesintilerden %2,5’i iade eder. 7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar her yıl bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrasında sabit olarak %25 iade uygulanır. İlgili tarih itibarıyla mevcut birikimin %1,1’inin altında kalan kısım için iade uygulanmaz. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

1 Ocak 2013 tarihiyle beraber Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yepyeni bir dönem başlamıştır. Artık yatıracağınız her katkı payına Devlet tarafından başka hiçbir yatırım aracında olmayan % 25 Devlet Katkısı eklenecek olup, her 100 TL için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

 

Aylık üst sınırı, Brüt Asgari Ücretinin %25'i olacak devlet katkısından 18 yaşını doldurmuş, sistemde bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar yararlanabilecektir.

Aylık Katkı Payı Tutarı Devlet Katkısı Yıllık Devlet Katkısı
150 TL 37.50 TL 450 TL
300 TL 75 TL 900 TL
600 TL 150 TL 1800 TL
900 TL 300 TL 2700 TL

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri:

 

 • İlk üç yıl içinde sistemden çıkıldığı takdirde hak kazanılamamaktadır.
 • Üçüncü yılın sonunda %15'i,
 • Altıncı yılın sonunda %35'i,
 • Onuncu yılın sonunda %60'ı,
 • Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde tamamı.

Devlet Katkısı Hak Edişinde Sistemde Geçirilen Süreye Bağlı

 

1 Ocak 2013 Öncesi İçin;

 

 • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl hak ediş süresi eklenmektedir.

Emeklilik planlarınızı bir yılda azami 4 (dört) kez değiştirebilirsiniz.

 

Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizin ve ödenen katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda 6 (altı) kez değiştirebilirsiniz.

 

Yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle aynı şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. 01.01.2013 tarihinden önce teklif formu imzalanan sözleşmelerin aktarım yapabilmesi için ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması yeterlidir.

 

Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan emeklilik hesaplarınızı emeklilik hakkı kazandığınız takdirde birleştirebilirsiniz.

 

Teklif formunu imzalamanızdan veya mesafeli satışlarda teklifinizin onaylanmasından sonra 60 (altmış) gün içinde cayma hakkınız bulunmaktadır.

 

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz zaman sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda birikimlerinizden stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri yapılır.

 

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının dahil olduğu Emeklilik Planının özelliğine göre ara verme kesintisi uygulanır.

 

Bir yıldan fazla ödemeye ara verilmesi durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder, ara verilen dönemde devlet katkısından yararlanamaz.

 

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi ister toplu para olarak, ister aylık maaş olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik mevzuatı gereği Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından belirlenen bir portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmektedir.

Mevcut emeklilik sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketi ile irtibat kurarak hesap özeti ve aktarım talep formu talep edebilir, bu kapsamda aldığınız belgeleri bize ulaştırabilirsiniz.

Emeklilik planlarına göre değişiklik gösteren Yaşam Kulüpleri hizmetlerinden yararlanmak için 0850 202 2020 numaralı İletişim Merkezini aramanız yeterlidir. (Sırasıyla 3 ve 2'yi tuşlayarak İletişim Merkezi ile görüşebilirsiniz.)  

Aylık Katkı Payı Toplam Portföy Büyüklüğü
Sağlık Kulübü 150 TL -
Elit Kulüp 500 TL veya 50.000 TL
Elit Plus Kulüp 1000 TL veya 100.000 TL
- Sağlık Kulübü Elit Kulüp Elit Plus Kulüp
Diş Sağlığı
Sağlıklı Beslenme
Psikolojik Destek
İndirimli Checkup
Medikal 2. Görüş
VIP Hizmetler
Alışveriş İndirimi
Hobi Kulüpleri
Yaşam Destek
Konut ve Araç Asistans
Medikal Asistans
Medikal Asistans Plus
Kişisel Çözüm Danışmanı