Yatırılan Tutar:
Tutar Cinsi:
Vade:
Vade:
Gün:

* Altın için 92-364 gün arasında değer girebilirsiniz.
  TL, USD, EUR için 31-999 gün arasında değer girebilirsiniz
Yatırım hesaplarında ana para vade bitiminde, kar payı dönemsel olarak ödenebilmektedir.